Focus op financiële zaken

Primair kijken we hiernaar. Hier beginnen we, zo gezegd. Dat begint in feite al bij de eerste indruk. We kijken naar je website: hoe presenteert jouw bedrijf zich. Ziet het er logisch uit is duidelijk op welk markt je richt en hebben we de kwaliteitsbeleving die daarbij past?

Dan je bedrijf zelf, je pand, de omgeving en de inrichting: past dit ook bij wat we zien online?

De concrete cijfers

We hebben inzicht nodig in je financiële gegevens. Wat zijn je kosten en hoe zien contracten eruit. Zijn er afspraken die nodig aan een update onderworpen moeten worden en zijn er wellicht betere alternatieven. Vervolgens lever je waarde toe en heeft je product of dienst een commerciële prijs. Is dat in balans en zijn de prijzen marktconform?

De confrontatie

Als deze fase is afgerond hebben we met elkaar een gesprek over de samenvatting van de verschillende onderwerpen die we hebben onderzocht. Dat kan soms confronterend zijn, maar die moeten we samen niet uit de weg gaan. Hier ligt vaak juist de doorbraak naar groei en succes! Dit is de status quo, maar waar het nu om gaat is hoe gaan we verder. Hoe gaan we de resultaten realiseren die wij als haalbaar zien.

Wat leveren we op: 'n Financieel plan


We houden van een zo concreet mogelijk plan in de tijd. Maar om samen verder te kunnen moet er vertrouwen zijn. Vertrouwen in elkaar en vertrouwen in dat wat wij schetsen haalbaar is en ook is wat jij wil bereiken!

Wat mag je van ons verwachten?

  • Een concreet stappenplan met termijnen en tijd allocatie (dus ook van je eigen organisatie)
  • Het laaghangend fruit: waar zien we mogelijkheden die binnen 3 maanden tot resultaten kunnen leiden
  • Zien we belangrijke verbeteringen in bedrijfsprocessen? Bijvoorbeeld als daar efficiencyvoordelen te behalen zijn, dan is het realistisch dat dit langer dan 3 maanden kan duren voordat dit gerealiseerd en geïmplemeneteerd is.
  • Steeds maken we stap voor stap nieuwe- of aanvullende afspraken. Jij als opdrachtgever hebt steeds weer concrete GO - NO GO momenten. Jij blijft in de lead en in control.
  • We houden elkaar scherp, zeker daar waar serieuze resultaten behaald moeten worden.

Heb je 'huisleveranciers'?

Wij zijn het gewend dat onze klanten en opdrachtgevers willen dat we samenwerken met huisleveranciers. Graag zelfs, want zij weten vaak voor ons belangrijke zaken, zeker als ze al lang betrokken zijn bij je organisatie.

Andere disciplines

We begonnen ermee, dat we als eerste focus hebben op de financiën. Tijdens onze QuickScan komt echter veel meer voorbij. Als we belangrijke kansen voor jouw bedrijf zien, kunnen we die vanuit Lighthouse Professionals faciliteren:

  • Het op orde brengen van je administratie en administratieve processen
  • Het versterken van je sales
  • Contracten updaten en op orde brengen
  • Je marketing en positioneren
  • Je website en de content op je website