Jouw aanleiding om op zoek te gaan naar professionele ondersteuning is heel persoonlijk. Of het nu gaat om inzicht in de financiële situatie, het doorlichten van processen, financiering van gewenste aankopen van bijvoorbeeld productiemiddelen, de eerste stap die we zetten is steeds dezelfde:
de Quickscan.

LPQ: Lighthouse Professionals Quickscan

We moeten samen over dezelfde informatie beschikken. Dit is het vertrekpunt. Hiervoor hebben wij onze LPQ ontwikkeld. Het zegt het al: het is een quickscan, dus we analyseren alleen wat noodzakelijk is om een goed beeld te vormen van hoe je onderneming ervoor staat. We kijken natuurlijk naar financiële onderwerpen, want bijvoorbeeld kan je omzet heel goed zijn, maar zit je in een (te) duur pand of ondermijnen transportkosten je marge of concurrentiepositie. Hoe zit het met je verzekeringen en waarom maak je minder winst, dan je eigenlijk zou mogen verwachten. Maar we gaan verder! We kijken primair naar de volgende onderwerpen:

1. Branche of markt

Wat zijn de ontwikkelingen in jouw bedrijfstak en hoe staat jouw onderneming ervoor? We willen weten of je een solide basis hebt en de benodigde slagkracht voor deze situatie. Hoe is je bedrijf georganiseerd, qua leiding en bezetting van essentiële taken?

2. Verdiencapaciteit

We kijken naar de jaarcijfers. Wat zijn rendabele producten en diensten en welke wellicht niet. Mogelijk kunnen we al oorzaken aangeven en zijn er kostenfactoren die aangepakt kunnen worden.

3. Vermogen

Zeker als je ambitie is te groeien met je onderneming, zal er voldoende vermogen moeten zijn. In ieder geval verwachten financiers voldoende zekerheid om geleend geld terug te verdienen. In de productiesector hebben we hier onze sporen verdiend om haalbare en verantwoorde oplossingen te vinden voor financiering en herfinanciering van vastgoed en productiemiddelen.

Quickscan rapport

Onze bevindingen ontvang je in een rapportage, to-the-point en de vingers op de zere plekken. We bespreken het rapport met je en inventariseren samen met welke verbeterpunten je aan de slag wil. Overigens, ook als je niet met ons in zee gaat: na oplevering van de quickscan besluit jij óf en hóe we verder gaan.

Jouw investering voor de LPQ

We willen allesbehalve een drempel opwerpen om niet te kiezen voor onze Quickscan! Maar we vinden het ook niet oké en niets voor te vragen. Wij willen ook jouw commitment en je krijgt en rapportage met veel toegevoegde waarde. De investering die jij moet doen bestaat uit de volgende zaken:

  • Financieel: vanaf € 500 excl. BTW
  • 2 gesprekken met jou (en misschien je management team)
  • Toegang tot (financiële) informatie en wellicht gesprekken met enkele mensen uit je bedrijf

Vraag je quickscan aan

Onze bevindingen ontvang je in een rapportage. Deze is to-the-point en legt de vinger op de zere plekken. We bespreken het rapport met je en inventariseren samen met welke verbeterpunten je aan de slag wil. Overigens, ook als je niet met ons in zee gaat: na oplevering van de quickscan besluit jij óf en hóe we verder gaan.

Van Quickscan naar uitvoeringsplan

Je wil aan de slag met verbeterpunten, volgend uit de Quickscan. We maken een plan in de tijd en wat er voor nodig is, ook aan inzet van ons. Je kan eenvoudig iedere maand of per kwartaal een pakket aan uren inkopen, die we inzetten op de gebieden die voor jouw verbeterpunten aan de orde zijn.

We starten eigenlijk altijd eerst financieel: we doen een analyse van jouw financiële cijfers en de cashflow. Als eerste kijken we naar onnodig hoge kosten, zoals abonnementen, verzekeringen en energiecontracten. Waar zijn quick wins en zijn er mogelijke besparingen op langere termijn.

Vervolgens, ook heel belangrijk: past het image en de prijs van je producten of diensten wel bij jouw resultatenrekening? Dit zijn interessante kwesties. We komen regelmatig tegen dat prijzen voor hetgeen geleverd wordt écht hoger kunnen, zo niet hoger moeten!

Na deze verdiepende (financiële) analyse van je bedrijf, maken we een stappenplan op maat.

Abonnement

Lighthouse Professionals gaat naast het verzilveren van de quick wins ook graag met je in zee voor een duurzame samenwerking. Periodiek bekijken we samen resultaten en evalueren we onze aanpak. Moeten we de koers verleggen? Zo ja, dan doen we dat natuurlijk. Jij bepaalt welk advies en diensten je van ons wil afnemen en hoeveel uur per maand of kwartaal we daarvoor beschikbaar hebben. We leggen dit samen vast, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.